บริษัท  ควีนโปรดักส์  จำกัด


บริษัท ควีนโปรดักส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2524 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ สร้างสรรค์ และพัฒนากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลไม้ต่างๆ โดยคนไทย ภายใต้ชื่อ “ควีน” เรามีหลักการการดำเนินงานว่า “คุณค่า เคียงคู่คุณ”

ผลิตภัณฑ์ของเรามีมากมาย ทั้งเยลลี่กลิ่นผลไม้ต่างๆ, แยมผลไม้, น้ำผลไม้เข้มข้น, ฟิลลิ่ง และ ทอปปิ้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนั้นมีหลายรสชาติ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งขนาด และรูปทรง ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อ

ที่ ”ควีน” ภารกิจของเรา คือ การเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากผลไม้อย่างมืออาชีพ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์มากที่สุด ซึ่งผลไม้ที่มีคุณภาพเท่านั้นที่เราจะคัดสรรค์มาใช้ในการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับแต่สิ่งดีๆจากเรา

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการภายใต้นโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมและได้รับความพึงพอใจจากผู้ซื้ออย่างสูงสุด

ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีบริการขนส่งให้กับผู้ซื้อทั่วประเทศ และส่งออกไปยังตลาดในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกอีกด้วย

 

Home Profile Product Contact